Instalace u zákazníka

Instalaci provádí montážní skupina naší společnosti pod dohledem vedoucího projektu, který zajistí specifikace a požadavky na pracoviště. Jaké to jsou, upřesníme na základě vašeho vybraného řešení, ale pro vaši představu uvádíme ty nejčastější.

  • klimatizace
  • ESD podmínky
  • značení
  • vazby na okolní prostředí, např. připojení na internet (přenos dat, diagnostika)
  • připojení na externí zdroje energie, vzduchu, vody

Po instalaci a předání obdržíte veškerou potřebnou dokumentaci dle uzavřené smlouvy.

Provozovna
Průmyslová 387
530 03 Pardubice-Pardubice IV
+420 774 084 727