Digitální transformace ve společnosti INDUCTLINE machines s.r.o.

Dne 14.9.2022 se společnost INDUCTLINE machines s.r.o. zapojila do projektu s názvem:
Digitální transformace ve společnosti INDUCTLINE machines s.r.o., reg.č.: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0004623.

Projekt je spolufinancován zprogramu Národní plán obnovy, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cíl projektu:

Cílem je zajištění digitální transformace podniku v souladu se zaměřením na specifické cíle digitalizace a využití nových technologií v podnikání Národní RIS3 strategie.

V rámci projektu bude zakoupený a implementovaný nový SW a HW (pro automatizaci a digitalizaci dat), nevýrobní technologie a související služby informačních a komunikačních technologií.

Provozovna
S. K. Neumanna 2708
Pardubice 530 02
+420 774 084 727