Historie a princip elektromagnetické indukce

Elektromagnetická indukce byla poprvé popsána vědcem Michaelem Faradayem v roce 1831. Zákon praví, že při působení střídavého magnetického pole na elektromagnetickou cívku se v ní indukuje střídavé napětí a pokud tato cívka tvoří uzavřený elektrický obvod, tak jím protéká střídavý proud.

Směr toku elektrického proudu závisí na orientaci magnetického pole, na orientaci pólů magnetu. O tomto jevu pojednává Lenzův zákon. Elektromagnetickou indukcí vyvolaný elektrický proud v uzavřeném obvodu vytváří magnetické pole, které má směr opačný, než to, jež jej vyvolalo. Elektrický proud vznikne díky působení magnetických sil na nabité částice v indukční cívce elektrického obvodu.

Zde si můžete o elektromagnetické indukci a jejím principu přečíst více: https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction

Dnes se s elektromagnetickou indukcí setkáváme denně při používání běžných domácích spotřebičů, cestování, v zaměstnání apod.

Na principech elektromagnetismu a indukce fungují také všechny naše indukční ohřevy a elektromagnetické indukční generátory.

Provozovna
S. K. Neumanna 2708
Pardubice 530 02
+420 774 084 727