Hydraulické proplachovací zařízení

V roce 2016 jsme navrhli a vyrobili promývací zařízení pro čistění - proplachování hydraulických komponentů tramvajových brzd. Zařízení bylo vyrobeno pro firmu DAKO-CZ s.r.o. - předního výrobce kolejových brzdových systémů v České Republice

Proplachovací stav funguje plně automaticky s možností konfigurace parametrů technologem (po přihlášení jako administrátor). Obsluha vybere z databáze požadovaný výrobek a zařízení provede propláchnutí automaticky. Průběžně monitoruje aktuální čistotu oleje a po dosažení požadované čistoty proces ukončí. Aktuální výsledy stroj ukládá do databáze - zde je použitá MSSQL fy. Microsoft. Další zajímavostí je připravenost zařízení pro vzdálenou správu a servis. All in One PC má předinstalovaný SW TeamViewer, pomocí něhož je možné zařízení na dálku monitorovat, servisovat a upgradovat SW.

Všechny reference
Provozovna
Průmyslová 387
530 03 Pardubice-Pardubice IV
+420 774 084 727