Stroj na padákové šňůry

Firmě Sky Paragliders a.s. jsme v roce 2012 dodali jedinečné a unikátní zařízení na odvíjení, odměřování a řezání padákových šňůr. Je řízené počítačem a odpovídá normám a předpisům pro výrobu padáků. Průběžně provádíme modernizaci tohoto zařízení.

Všechny reference
Provozovna
Průmyslová 387
530 03 Pardubice-Pardubice IV
+420 774 084 727