Vstupní analýza

Na základě specifikace vašich potřeb provedeme vstupní analýzu. Jejím cílem je nalézt optimální řešení, které bude maximálně odpovídat vašim požadavkům.

Důležité faktory, které zohledňujeme

  • technické řešení včetně návrhu rozmístění - layout chart
  • používání jednotlivých komponentů dle vašich zvyklostí
  • ekonomičnost řešení
  • současně používané moderní trendy
  • možnost dalšího, budoucího rozvoje a modernizace
  • vazby na okolní prostředí
  • termínové požadavky

Vstupní analýzu provádí specialisté technického a obchodního oddělení.

Závěry vstupní analýzy slouží jako podklad pro zpracování podrobné nabídky.

Provozovna
S. K. Neumanna 2708
Pardubice 530 02
+420 774 084 727