Výrobní linky

výrobní linky

Potřebujete novou výrobní linku? Kontaktujte nás, vyrobíme vám ji přesně podle vašich požadavků. Automatické a poloautomatické výrobní linky navrhujeme vždy dle konkrétního výrobku, taktu a požadovaných specifikací.

Při realizaci automatických montážních linek používáme k přesunu výrobku buď otočný stůl, lineární dopravník, manipulátor nebo robota. V případě ručních nebo poloautomatických linek se výrobek zpravidla přesouvá ručně.

Jednotlivá pracoviště linek umíme navrhnout ve spolupráci s vámi tak, abychom co nejpřesněji vybalancovali pracovní takt jednotlivých operátorů.

Pečlivou analýzou eliminujeme možnost vzniku chyby, popřípadě instalujeme vybavení pro její včasnou detekci.

Součástí vaší nové montážní linky může být

  • šroubovací pracoviště
  • svařovací pracoviště
  • nýtovací stanice
  • mazací a dávkovací pracoviště
  • pneumatické lisy
  • testery
  • a další

Kontaktujte nás již v počáteční fázi přípravy konceptu a zadání. Pomůžeme vám s přípravou a výběrem vhodné varianty montážní linky.

Provozovna
S. K. Neumanna 2708
Pardubice 530 02
+420 774 084 727